Đà Nẵng nghiêm cấm các trường tự đặt ra khoản thu trái quy định

Kịp thời hỗ trợ các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở giáo dục ở khu vực khó khăn, chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, bảo đảm tất cả học sinh được đi học đầy đủ.

Đà Nẵng nghiêm cấm các trường tự đặt ra khoản thu trái quy định

Ngày 29/9, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân các quận, huyện nghiêm cấm các trường tự đặt ra các khoản thu trái quy định tại đơn vị mình.

Nếu trường nào để xảy ra tình trạng thu trái quy định, Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông và các trường trực thuộc Sở chịu trách nhiệm trước giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo.

Hiệu trưởng các trường từ Trung học cơ sở trở xuống chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Công văn chỉ đạo cũng nêu rõ, không cho phép Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức vận động các khoản thu trái với quy định tại các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và các văn bản hướng dẫn của sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời, yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm.

Kịp thời hỗ trợ các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở giáo dục ở khu vực khó khăn, chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, bảo đảm tất cả học sinh được đi học đầy đủ.

Để ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm, một số phòng giáo dục trên địa bàn thành phố đã yêu cầu các trường học công khai niêm yết các khoản thu đầu năm.