Du học Anh với học bổng lên tới £4,000 & Miễn lệ phí visa

Chương trình học bổng Du học Anh từ INTO

1. Điều kiện nhận học bổng

Đã có thư mời nhập học của INTO
Đăng kí tham gia các chương trình học thuật
GPA 7.0+

2. Quyền lợi học bổng: Giá trị học bổng dựa trên điểm phẩy trung bình của mỗi học sinh như sau:

GPA 7.0 – 7.4: £1,500
GPA 7.5 – 7.9: £2,000
GPA 8.0 – 8.4: £2,500
GPA 8.5 – 8.9: £3,000
GPA 9.0 – 9.5: £4,000

3. Các chương trình học & học phí

Chương trình

Yêu cầu đầu vào

Yêu cầu tiếng Anh

Học phí
Dự bị đại học

– Hết lớp 11, GPA 6.0 – 7.5- Hết lớp 12, GPA 5.0 – 7.5

IELTSI tối thiểu 4.5 đến 6.0 tùy từng ngành học

£7,500- £24,595
Chương trình năm 1 quốc tế

– Hết lớp 12, GPA 6.0- 7.0
– Năm 1 ĐH, GPA 5.0

IELTS tối thiểu 5.0- 6.0

Dự bị sau đại học

– Tốt nghiệp ĐH, GPA tối thiểu 5.5 đến 7.0

IELTS tối thiểu 5.5 (không kĩ năng nào dưới 5.0)

£15,000- £25,000
Tiếng Anh học thuật

16 tuổi trở lên

IELTS 3.0

£3,500- £4,750
Thạc sỹ

– Tốt nghiệp ĐH, GPA 7.5

IELTS 6.5 (không kĩ năng nào dưới 6.0)

£19,000

4. Các ngành học:
Accounting and finance Economics
Accountancy Economics and finance
Advertising Energy Management
Animal biology English Studies
Animation Engineering
Aquaculture Environmental Geography
Banking and finance Environmental Science
Big data Film and media
Biology Graphic design
Business Management Hotel resort and Events Management
Business and Marketing Human Resource Management
Business Computing Illustration
Business Studies Information system/technology
Business Law

Du học Anh với học bổng lên tới £4,000 & Miễn lệ phí visa